S. 19 (2014)

Mục lục

Bài viết

Chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao - nghiên cứu vận dụng tại tỉnh Đắk Nông Tóm tắt PDF
Lê Đăng Lăng, Lê Tấn Bửu, Nguyễn Thị Thu Hương 3-14
Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm đồ gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tóm tắt PDF
Đỗ Phú Trần Tình 15-23
Các yếu tố tác động đến khả năng thanh khoản của doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Thiên, Nguyễn Thị Mai Trâm, Nguyễn Hồng Thu 24-32
Thêm một số nhận thức về Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Mạch Quang Thắng 33-39
Chuyển đổi việc làm của nông dân thành phố Hồ Chí Minh dưới tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa Tóm tắt PDF
Lê Thị Mỹ Hà 40-49
Vai trò của tầng lớp địa chủ trong công cuộc khai phá, bảo vệ vùng đất Nam Bộ thế kỷ XVII - XVIII Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 50-60
Những nhân tố tác động đến quá trình bình thường hóa quan hệ chính trị Việt Nam - Trung Quốc (1986-1991) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương 61-67
Rồng trong văn hóa Đông - Tây Tóm tắt PDF
Phan Nguyễn Quỳnh Anh 68-78
Rô bốt hóa con người - trường hợp Nhật Bản Tóm tắt PDF
Trịnh Văn Định 79-88


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433