S. 18 (2014)

Mục lục

Bài viết

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác để xử lý khí thải động cơ đốt trong Tóm tắt PDF
Vương Diễm Mi, Đỗ Quang Thắng, Đinh Thị Nhung, Lê Thị Quỳnh Như, Bùi Thùy Trang, Nguyễn Thanh Ngọc 3-8
Cải tiến lò vi sóng dân dụng thành thiết bị chế tạo vật liệu sắt điện PZT53/47 Tóm tắt PDF
Huỳnh Duy Nhân 9-16
Tương quan giữa phân bố góc và tỷ phần của các đơn vị cấu trúc trên vật liệu SiO2 thủy tinh, AL2O3 lỏng và vô định hình Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Huệ, Trần Kim Cương 17-23
Xây dựng thí nghiệm mô phỏng vật lý bằng phần mềm Crocodile physics 605 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tùng 24-31
Thu nhận các đoạn gen kháng simh từ môi trường tự nhiên Tóm tắt PDF
Mai Thị Ngọc Lan Thanh, Lê Phi Nga 32-39
Đặc điểm sinh trưởng của gà tre trong điều kiện nuôi thả vườn tại huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hiền, Lê Thị Ngọc 40-47
Thành phần loài và đặc điểm phân bố giun đất ở huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ngọc Nhi 48-54
Khảo sát một số điều kiện nhằm nâng cao khả năng tự phân của trùn quế bổ sung thức ăn cho gà tàu vàng thả vườn Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Hùng, Phan Trọng Nhân 55-61
Khảo sát ảnh hưởng của chất điều hòa tăng trưởng thực vật và môi trường nuôi cấy đến khả năng tạo rễ cà rốt trong nuôi cấy in vitro Tóm tắt PDF
Lê Thị Thúy, Trịnh Mộng Nhi, Phạm Văn Lộc 62-67
Đánh giá diễn biến độ mặn trên mô hình canh tác lúa - tôm ở tỉnh Cà Mau Tóm tắt PDF
Đinh Quang Toàn, Nguyễn Đình Vượng, Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Thị Mai Khoa 68-75
Đánh giá khả năng xử lý nước rỉ rác của cỏ vertiver trong điều kiện bổ sung chế phẩm sinh học EM Tóm tắt PDF
Hồ Bích Liên 76-81


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433