S. 21 (2015)

Mục lục

Bài viết

Nghiên cứu lý thuyết về hoạt tính chống oxi hóa của các hợp chất mangostin chiết xuất từ vỏ măng cụt Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Thông, Đinh Tuấn, Phạm Cẩm Nam 3-10
Nghiên cứu oxi hóa điện hóa butanol thành axit butanoic Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bích Linh, Diệp Khanh, Đặng Xuân Dự 11-15
Tổng hợp bề mặt siêu kị nước bằng phương pháp ngâm Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Hiền 16-22
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng quá trình tạo huyền phù “submicron curcumin” Tóm tắt PDF
Lê Thị Hồng Nhan, Hồ Thị Ngọc Sương, Nguyễn Nhất Bảo 23-27
Tối ưu hóa điều kiện tách và xác định các axit béo trong mỡ cá basa Việt Nam bằng phương pháp sắc ký khí ion hóa ngọn lửa Tóm tắt PDF
Võ Thị Việt Dung, Nguyễn Xuân Trung, Yasuaki Maeda 28-37
So sánh các đặc trưng hóa lý hai loại diatomite Phú Yên và diatomite merck Tóm tắt PDF
Bùi Hải Đăng Sơn, Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Nguyễn Đăng Ngọc, Đinh Quang Khiếu 38-42
Xác định cadimi trong mẫu rắn môi trường bằng phương pháp von – ampe hòa tan Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lợi 43-49
Đặc tính mang và nhả 5-Fluororacil của alkylated polyamidoamine G3.0 dendrimer-folate Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bích Trâm, Nguyễn Phúc Thịnh, Nguyễn Cửu Khoa, Trần Ngọc Quyên 50-56
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Zip-8 (Zn, Fe) Tóm tắt PDF
Mai Thị Thanh, Nguyễn Phi Hùng, Hoàng Văn Đức, Đinh Quang Khiếu 57-62
Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu blend NR/NBR/CSE-20 Tóm tắt PDF
Trần Hải Ninh, Hoàng Hải Hiền, Lê Duy Hùng, Hà Tuấn Anh 63-67
Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu blend NR/NBR/CSE-50 Tóm tắt PDF
Lê Đức Giang, Hoàng Hải Hiền, Hà Tuấn Anh 68-71
Nghiên cứu sự phân hủy quang hóa phẩm nhuộm Remazol Deep Black (RDB) trên xúc tác MIL-101(Cr) Tóm tắt PDF
Võ Thị Thanh Châu, Đinh Quang Khiếu, Hoàng Văn Đức, Trần Ngọc Lưu, Lưu Ngọc Lượng, Trần Trọng Hiếu, Đào Thị Bích Phượng, Đặng Hữu Phú 72-81
Nghiên cứu điều chế hệ xúc tác Ni-Ce/Al2O3 để xử lý NOx bằng CO Tóm tắt PDF
Lê Phúc Nguyên, Đỗ Quang Thắng 82-87
Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ Lâm Đồng trong quá trình fenton dị thể để phân hủy xanh metylen Tóm tắt PDF
Phạm Đình Dũ, Nguyễn Trung Hiếu, Đoàn Thị Diễm Trang, Nguyễn Đặng Thủy Tiên, Lý Ngọc Tâm 88-94
Nghiên cứu xử lý bùn đỏ và mụn dừa làm phân bón cho cây trồng Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Lệ Chi, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Mai Hùng Thanh Tùng, Cao Văn Hoàng 95-100
Bước đầu ứng dụng cyclodextrin trong sản xuất sơn nước có mùi thơm bằng phương pháp encapsul hóa Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Cúc 101-104
Khảo sát quá trình điều chế hạt nano chitosan – tripolyphosphat Tóm tắt PDF
Dương Thị Ánh Tuyết 105-110
Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở cao su thiên nhiên Tóm tắt PDF
Hà Tuấn Anh, Hoàng Hải Hiền, Bùi Chương, Đặng Việt Hưng 111-115
Chế tạo bạc nano/zeolit bằng phương pháp khử hóa học Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Hiến, Nguyễn Thụy Ái Trinh, Đặng Văn Phú, Nguyễn Ngọc Duy, Lê Anh Quốc 116-121
Tổng hợp hạt và thanh nano bạc bằng phương pháp thủy nhiệt Tóm tắt PDF
Phan Hà Nữ Diễm 122-129


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433