S. 24 (2015)

Mục lục

Bài viết

Thiết bị đo mức cường độ UV của mặt trời dùng sensor nano TiO2 chế tạo bằng phương pháp phun nhiệt phân Tóm tắt PDF
Trần Kim Cương, Phạm Văn Nho, Nguyễn Quang Tiến 3-9
Mô phỏng vi cấu trúc hệ (Al2O3)x(SiO2)1-x Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Huệ 10-16
Điều kiện tối ưu cho hầu tựa ε–nghiệm của bài toán tối ưu không lồi vô hạn ràng buộc Tóm tắt PDF
Trần Văn Thạch 17-23
Tối ưu quá trình nuôi cấy thu sinh khối Lactobacillus casei trên môi trường MRS cải biên Tóm tắt PDF
Đào Thị Mỹ Linh, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 24-33
Thành phần loài giun đất ở huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mai, Cao Văn Luân, Nguyễn Thanh Hoài, Nguyễn Thị Ngọc Nhi 34-38
Bước đầu nghiên cứu việc sử dụng rác hữu cơ từ chợ làm thức ăn cho trùn quế Tóm tắt PDF
Mai Thế Tâm, Nguyễn Hữu Duy, Lê Duy Khánh, Bùi Thị Như Tâm, Nguyễn Thị Cẩm Tiên, Phạm Thị Mỹ Trâm 39-42
Nghiên cứu thể lực của học sinh tiểu học ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thúy Hiệp 43-50
Ảnh hưởng của thời gian lưu thủy lực đến hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt của lục bình Tóm tắt PDF
Lê Hoàng Trung, Phạm Thị Mỹ Trâm 51-55
Nghiên cứu xử lý nước thải công nghiệp bằng chế phẩm sinh học trên mô hình cột lọc Tóm tắt PDF
Hồ Bích Liên, Trần Minh Đạt 56-60
Xây dựng hệ quản trị tài nguyên tập trung cho điện toán đám mây IAAS Tóm tắt PDF
Bùi Thanh Khiết, Nguyễn Xuân Dũng 61-70
Vai trò của phân tích, thiết kế hệ thống thông tin trong quy trình xây dựng phần mềm Tóm tắt PDF
Nguyễn Cao Hoài Phương, Đinh Thị Thu Hương 71-77


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433