S. 26 (2016)

Mục lục

Bài viết

Năng lực tài chính ngân hàng thương mại Việt Nam trước bối cảnh hội nhập công đồng kinh tế ASEAN Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Hùng, Tạ Thu Hồng Nhung 3-10
Nâng cao vai trò của tổ chức lập quy Việt Nam đáp ứng xu thế hội nhập kế toán quốc tế Tóm tắt PDF
Trần Quốc Thịnh 11-19
Phân khúc thị trường tại một số ngân hàng nước ngoài và bài học cho các ngân hàng Việt Nam Tóm tắt PDF
Phan Diên Vỹ 20-26
Tác động của chính sách tiền tệ phi truyền thống của các nước phát triển lên các nước đang phát triển và gợi ý cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Huỳnh Công Danh 27-32
Dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – thực trạng và giải pháp Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Thanh Hằng 33-42
Hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Võ Đức Toàn, Huỳnh Thị Anh Thy, Nguyễn Minh Tài 43-51
Về cuộc đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Mạch Quang Thắng 52-59
Vai trò chiến lược của đường Hồ Chí Minh qua đánh giá của báo chí và các nhà nghiên cứu phương Tây Tóm tắt PDF
Lê Đình Hùng 60-69
Tìm hiểu hoành phi, câu đối Hán Nôm đình thần Dư Khánh (Tân Uyên, Bình Dương) Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Ngoạn 70-75
Xử lý khủng hoảng di cư – Kinh nghiệm của một số quốc gia trong quá trình ứng phó với sự bất ổn ở Syria Tóm tắt PDF
Vũ Thị Hương Trà 76-82


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433