S. 28 (2016)

Mục lục

Bài viết

Sàng lọc kháng sinh thực vật tan trong dung môi nước kháng staphylococcus aureus Tóm tắt PDF
Mai Thị Ngọc Lan Thanh, Ngô Thị Lành 3-7
Xác định hàm lượng nitrat và nitrit trong một số loại rau quả ở thành phố Thủ Dầu Một Tóm tắt PDF
Lê Thị Huỳnh Như, Thủy Châu Tờ, Nguyễn Thị Lợi 8-13
Peptide chống tăng huyết áp tinh sạch từ gelatin và vảy cá rô phi vằn Tóm tắt PDF
Ngô Đại Hùng 14-18
Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng lên quá trình thủy phân tinh bộ hạt mít thành nguyên liệu sản xuất ethanol Tóm tắt PDF
Phạm Thị Mỹ Trâm, Nguyễn Thị Phương Hảo, Cao Đăng Khiêm, Trần Duy Linh, Võ Gia Linh, Nguyễn Thị Diễm Thúy, Trần Đạt Vinh 19-26
Cơ sở lý thuyết đánh giá thiệt hại do nổ thiết bị chứa khí công nghiệp trong đánh giá rủi ro môi trường Tóm tắt PDF
Huỳnh Huy Việt, Nguyễn Thị Vinh 27-34
Thiết kê mô hình nhà ở năng lượng xanh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tùng 35-41
Nghiên cứu khả năng hấp thụ chì Pb2+ trong nước của cây lục bình Tóm tắt PDF
Lê Thị Phơ, Lê Thị Đào 42-49
Ảnh hưởng của một số đặc điểm kinh tế – xã hội lên khối lượng chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình không kinh doanh trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Xuân Hạnh 50-56
Nghiên cứu đề xuất mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho các hộ gia đình ở phường Hiệp An Tóm tắt PDF
Bùi Phạm Phương Thanh, Nguyễn Thị Ánh Linh 57-63
Nghiên cứu sự thay đổi bờ biển đảo Phú Quốc giai đoạn 1973 – 2010 Tóm tắt PDF
Đặng Thị Ngọc Thủy 64-69
Định vị lỗi cáp ngầm bằng máy phát âm tần và cây dò từ trường Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Sơn 70-81
Giá trị hiện thực của mỹ thuật hiện đại Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Ngoan 82-89


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433