S. 29 (2016)

Mục lục

Bài viết

Thành viên Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương – Cơ hội và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam Tóm tắt PDF
Phan Đức Dũng, Đỗ Thị Ý Nhi 3-12
Hiện thực hóa Cộng đồng kinh tế ASEAN và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương – Cơ hội và thách thức đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Tấn Hùng 13-22
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao ở Đà Lạt – Thành tựu và bài học kinh nghiệm Tóm tắt PDF
Ngô Thành Vinh 23-28
Tìm hiểu tư tưởng lý luận văn nghệ của Nguyễn Trãi Tóm tắt PDF
Nguyễn Công Lý 29-36
Cái nhìn nghệ thuật độc đáo và kiểu kết cấu "người – ta – người ta" trong thơ chữ Hán Nguyễn Du Tóm tắt PDF
Hoàng Trọng Quyền 37-47
Dịch văn học phương Tây ở Sài Gòn – Gia Định trong buổi bình minh của văn học Quốc ngữ Tóm tắt PDF
Đoàn Lê Giang, Phạm Thị Tố Thy 48-57
Tiểu thuyết Quốc ngữ Nam Bộ nửa cuối thế kỷ thứ XIX đầu thế kỷ XX – Một số vấn đề còn tranh cãi Tóm tắt PDF
Võ Văn Nhơn 58-66
Quan niệm văn chương của Phan Thanh Giản Tóm tắt PDF
Lê Quang Trường, Nguyễn Thị Liên 67-77
Nét đặc sắc trong phong cách nghệ thuật văn xuôi Sơn Nam Tóm tắt PDF
Lê Thị Ngân Trang 78-87
Biển trong văn học dân gian Kiên Giang Tóm tắt PDF
Trần Thị Hoàng Mỹ 88-95
Tìm hiểu lễ vía Thiên Hậu Thánh Mẫu ở cộng đồng ngư dân Sông Đốc Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Thơ, Dương Hoàng Lộc 96-102
Tính cách và tư tưởng Trung Hoa qua bộ phim "Đèn lồng đỏ treo cao" Tóm tắt PDF
Phan Nguyễn Quỳnh Anh 103-112


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433