S. 30 (2016)

Mục lục

Bài viết

Xúc tác acid rắn trao đổi ion kẽm ứng dụng trong phản ứng Mannich Tóm tắt PDF
Lê Thị Thủy, Đỗ Thị Thanh, Lê Thanh Thanh, Lê Tín Thanh 3-7
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp biodiesel từ dầu ăn phế thải trên hệ xúc tác dị thể CaO Tóm tắt PDF
Lê Thanh Thanh 8-15
Xử lý màu trong nước thải dệt nhuộm bằng công nghệ Penton điện hóa với điện cực graphite Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Đạt Đức, Đặng Hoàng Yến, Nguyễn Thị Kim Ngân, Đào Minh Trung 16-24
Hiệu quả xử lý nước thải sau Biogas của hệ thống đất ngập nước kiến tạo ở thị xã Tân Uyên - Bình Dương Tóm tắt PDF
Hồ Bích Liên, Lê Thị Hiếu, Đoàn Duy Anh, Nguyễn Đỗ Ngọc Diễm, Vương Minh Hải, Lê Thị Diệu Hiền 25-33
Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt bằng ao thâm canh tảo Spirulina sp. có chiếu sáng vào ban đêm Tóm tắt PDF
Lê Hoàng Việt, Nguyễn Thị Kim Duyên, Phạm Thị Phương Thùy, Nguyễn Võ Châu Ngân 34-43
Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng lên quá trình ủ phân compost từ lục bình Tóm tắt PDF
Phạm Thị Mỹ Trâm 44-53
Ảnh hưởng của thời gian nhuộm và khử nước lên chất lượng tiêu bản hiển vi cố định quá trình nguyên phân ở tế bào rễ cây tỏi Tóm tắt PDF
Trần Thanh Hùng, Lê Thị Dương 54-60
Khảo sát khả năng thu nhận proein từ rong đuôi chó trên nhánh sông Sài Gòn Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Liên, Hồ Thị Ngọc Diễm 61-67
Nghiên cứu một số chỉ số sinh lý của học sinh 8-15 tuổi ở tỉnh Bình Dương Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Nhi, Lê Thị Thu Huệ 68-74
Thiết kế và nghiên cứu hệ thống Bioreactor ngâm chìm định kỳ cho cấy dứa cayenne Tóm tắt PDF
Nguyễn Bằng Phi 75-81
Nghiên cứu thu nhận Pectinase từ Aspergillus niger nuôi cấy trên môi trường bán rắn chứa cùi bưởi để nâng cao hiệu quả bóc vỏ tiêu Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Hùng, Nguyễn Anh Dũng, Mai Thị Ngọc Lan Thanh, Trần Thị Ngọc Như 82-89
Nghiên cứu hệ thống điều khiển nối lưới sử dụng nguồn pin mặt trời Tóm tắt PDF
Lê Kim Anh 90-97
Nghiên cứu chế tạo thiết bị quang trị liệu bằng công nghệ diode phát quang, ứng dụng trong vật lý trị liệu Tóm tắt PDF
Lê Lã Vương Linh 98-104
Thiết kế thi công thiết bị thực hành điện tử số Tóm tắt PDF
Đỗ Đắc Thiểm, Ngô Sỹ 105-112


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433