S. 32 (2017)

Mục lục

Bài viết

Đánh giá tác động của xe rơ moóc lên sự hoạt động của nút giao Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Phương, Võ Trọng Bộ, Trần Vũ Tự 3-11
Phân tích mô phỏng ảnh hưởng của người sang đường lên dòng giao thông Tóm tắt PDF
Trần Vũ Tự, Võ Trọng Bộ, Nguyễn Huỳnh Tấn Tài 12-18
Nghiên cứu ảnh hưởng của việc mở rộng nút giao thông vòng xuyến trong môi trường xe gắn máy bằng phương pháp mô phỏng Tóm tắt PDF
Võ Trọng Bộ, Trần Vũ Tự, Bùi Hữu Dũng 19-25
Ảnh hưởng của ăn mòn dầm thép đến khả năng chịu lực của cầu thép - bê tông cốt thép liên hợp giản đơn dưới tác dụng của hoạt tải xe Tóm tắt PDF
Hồ Sĩ Vị, Nguyễn Danh Thắng, Hồ Thu Hiền 26-31
Ảnh hưởng của việc suy giảm tiết diện cáp treo đến nội lực và biến dạng của các cầu dây văng 3 nhịp dưới tác dụng của hoạt tải xe HL-93 Tóm tắt PDF
Võ Đình Mùi, Nguyễn Đặng Minh Nguyên, Hồ Thu Hiền, Nguyễn Danh Thắng 32-37
Hệ thống quan trắc công trình cầu nhịp lớn Tóm tắt PDF
Nguyễn Danh Thắng, Hồ Thu Hiền, Trần Nguyễn Nhật Nam 38-48
Mô phỏng các hạng mục phát triển tác động thấp cho hệ thống thoát nước mưa đô thị Tóm tắt PDF
Hồ Tuấn Đức, Nguyễn Thu Hà 49-56
Nghiên cứu và ứng dụng hỗn hợp đá dăm vữa nhựa trong xây dựng mặt đường tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Huỳnh Tấn Tài, Trần Thiện Nhân 57-62
Phương pháp proper generalized decomposition cho bài toán tấm mỏng chịu uốn Tóm tắt PDF
Lê Quốc Cường, Nguyễn Bá Duy 63-69
Phương pháp xác định sức chịu tải của cọc Tóm tắt PDF
Nguyễn Kế Tường, Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Minh Thi 70-74
Sử dụng diatomite cố định vi khuẩn bacillus subtilis Hu58 cho bê tông tự liền vết nứt Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh, Phạm Văn Hùng, Nghị Mai Phương, Nguyễn Khánh Sơn 75-81
Đánh giá khả năng chống cắt của dầm cao bê tông cốt thép bằng mô hình simplified softened strut and tie Tóm tắt PDF
Trần Đăng Bảo 82-86
Áp dụng thuật toán hybrid thiết kế TMD chống động đất Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Ngọc Tam 87-91
Kiểm toán dao động do phương tiện giao thông gây ra trong công tác thiết kế nền đường ô tô trên đất yếu khu vực đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt PDF
Lê Thành Trung 92-99
Nghiên cứu và ứng dụng móng kim cương vào các công trình chịu tải trọng nhỏ Tóm tắt PDF
Trần Minh Phụng, Phạm Văn Nam 100-109
So sánh thiết kế dầm thép tổ hợp hàn giàng liên tục theo phương ngang tiêu chuẩn Hoa Kỳ và tiêu chuẩn Việt Nam Tóm tắt PDF
Phan Thành Nhân 110-118
Xác định các nhân tố góp phần vào sự thành công của nhà thầu phụ trong xây dựng Tóm tắt PDF
Phạm Thành An 119-127
Đánh giá chất lượng nước thải xi mạ đồng của chất keo tụ sinh học trích ly từ hạt muồng hoàng yến Tóm tắt PDF
Thân Văn Long, Nguyễn Thanh Quang, Nguyễn Xuân Thành Nam, Đào Minh Trung 128-134
Đánh giá chất lượng nước thải chăn nuôi heo sau biogas tại thị xã Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên tỉnh Bình Dương Tóm tắt PDF
Hồ Bích Liên 135-142
Nghiên cứu ứng dụng bể USBF giá thể tự chế trong xử lý nước thải nhà hàng Tóm tắt PDF
Lê Hoàng Việt, Đặng Thị Hồng Yến, Nguyễn Võ Châu Ngân 143-152
Nghiên cứu khả năng hấp phụ hỗn hợp nhũ tương dầu trong nước bằng sợi bông gòn Tóm tắt PDF
Lê Thanh Thanh, Lê Tín Thanh 153-160
Nghiên cứu đặc tính các dòng thải của quá trình sản xuất chitin theo phương pháp truyền thống và phương pháp cải tiến Tóm tắt PDF
Trần Nguyễn Vân Nhi, Lê Nguyễn Cát Tường, Nguyễn Hoàng Phong, Nguyễn Tấn Phong 161-167
Tổng hợp màng composite phân hủy sinh học từ PVA và MFC Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Hiền, Huỳnh Văn Tiến, Nguyễn Bích Phương 168-173
Nghiên cứu xử lý bã thải trồng nấm bào ngư làm giá thể trồng rau Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Liên 174-180
Khảo sát hiện trạng vùng nuôi và chất lượng nguồn nước nuôi cá tra tại huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp Tóm tắt PDF
Lê Hoàng Nam, Đặng Thu Hoài, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Võ Châu Ngân 181-190
Nghiên cứu tỉ lệ phối trộn giữa phân bò và lục bình để nuôi trùn quế và sử dụng trùn quế tươi làm thức ăn cho gà ri Tóm tắt PDF
Lữ Trọng Bắc, Phạm Thị Mỹ Trâm 191-197
Bội chung nhỏ nhất của các ma trận Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Khánh Hòa 198-205
Sự ảnh hưởng đến tính chất huỳnh quang khi tinh thể AgCl(I) hấp phụ trên bề mặt các hạt nano bạc và các phân tử chất nhuộm Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Chung, Huỳnh Xuân Đào, Nguyễn Huyền Phương 206-210
Thiết kế mô hình kết hợp cần trục tháp và vận thăng xây dựng Tóm tắt PDF
Ngô Bảo 211-219


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433