S. 33 (2017)

Mục lục

Bài viết

Miền Đông Nam Bộ - Tổng quan về cơ cấu hành chính qua các thời kỳ lịch sử Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hiệp, Phạm Văn Thịnh 3-11
Diễn tiến và hệ quả của chính sách khai thác thuộc địa ở miền Đông Nam Kỳ thời Pháp thuộc (1862-1945) Tóm tắt PDF
Lê Hữu Phước 12-21
Hoạt động kinh tế của các tộc người thiểu số tại chỗ ở Đông Nam Bộ - truyền thống và biến đổi Tóm tắt PDF
Huỳnh Ngọc Thu 22-32
Di dân người dân tộc thiểu số và vấn đề văn hóa - xã hội Bình Dương ngày nay Tóm tắt PDF
Trần Hạnh Minh Phương 33-41
Vấn đề đảng cầm quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Mạch Quang Thắng 42-50
Tìm hiểu thêm về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Quế Lâm qua các tài liệu nghiên cứu của Trung Quốc Tóm tắt PDF
Lưu Văn Quyết 51-58
Đường số 7 trong chiến dịch giải phóng Tây Nguyên và đồng bằng duyên hải Nam Trung Bộ năm 1975 Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Thưởng 59-64
Hoạt động của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long những năm đầu tái lập tỉnh (1991-1997) Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Đình Thống 65-73
Cuộc đấu tranh của Phật giáo miền Nam chống Mỹ - Diệm và xu hướng nhập thế trong bối cảnh hiện nay Tóm tắt PDF
Ngô Văn Lệ 74-80
Tri thức địa phương của người Cơ Tu trong khai thác và sử dụng thực vật rừng Tóm tắt PDF
Nguyễn Công Trường 81-87
Tìm hiểu những rào cản về tính an toàn và tính ổn định trong xu hướng khởi nghiệp của doanh nhân trẻ Tóm tắt PDF
Quách Thuyên Nhã Uyên 88-94
Hành vi giảm thiểu và phân tán rủi ro của người nông dân nuôi tôm vùng đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt PDF
Ngô Thị Phương Lan 95-106
Chính sách chuyển giá và chiến lược bán phá giá tại các công ty có quan hệ liên kết Tóm tắt PDF
Phan Đức Dũng, Nguyễn Thị Diện, Nguyễn Thị Bạch Dung 107-115
Áp dụng thẻ điểm cân bằng tại doanh nghiệp vừa và nhỏ - nhìn từ kinh nghiệm của thế giới Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Nhuần 116-119
Công tác xóa đói giảm nghèo ở Bình Dương nhìn từ góc độ tài chính vi mô Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Thu, Phạm Công Luận, Trần Thị Cẩm Vân 120-126
Nâng cao khả năng ứng phó với khó khăn trong học tập của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế Tóm tắt PDF
Đồng Văn Toàn 127-134
Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong nghiên cứu và giảng dạy lịch sử Tóm tắt PDF
Phan Văn Trung 135-141
Thiết kế các chi tiết máy cho mô hình cần trục tháp Tóm tắt PDF
Ngô Bảo 142-153
Thiết kế mới một số bài thí nghiệm Vật lý đại cương Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tùng 154-160
Ảnh hưởng của một số khẩu phần thức ăn đến khả năng sản xuất cà phê chồn nguyên liệu của cầy vòi hương trong điều kiện nuôi nhốt Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thanh Bình 161-169
Giọng điệu nghệ thuật trong truyện ngắn Ma Văn Kháng thời kỳ đổi mới Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Xuân 170-176
Hình ảnh người phụ nữ cô đơn trong tập truyện ngắn “Không ai qua sông” của Nguyễn Ngọc Tư Tóm tắt PDF
Trần Thị Hoàng Mỹ 177-181
Con người của bản nguyên sinh thái trong bút ký “Các bạn tôi ở trên ấy” của Nguyên Ngọc Tóm tắt PDF
Trần Xuân Tiến 182-190


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433