S. 34 (2017)

Mục lục

Bài viết

Nhiễu loạn tuyến tính của vũ trụ trong lớp mô hình hấp dẫn cải tiến f(R) dạng hàm mũ- đa thức Tóm tắt PDF
Võ Văn Ớn, Trương Hữu Nghị 3-14
Mô phỏng phản xạ và phổ truyền qua hệ màng mỏng năm lớp bằng thuật toán Memetic Tóm tắt PDF
Phan Văn Huấn 15-23
Phản huỳnh quang của tinh thể Agcl(I) khi hấp phụ trên bề mặt các phân tử chất nhuộm Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Chung 24-31
Xúc tác L-prolinamide ứng dụng trong phản ứng Mannich Tóm tắt PDF
Lê Tín Thanh, Phạm Dương Thanh Sang, Lê Thanh Thanh 32-36
Nghiên cứu chế tạo vật liệu kết hợp nano từ tính oxit sắt từ biogum trích ly từ hạt muồng Hoàng Yến và khảo sát khả năng cải thiện chất lượng nước thải công nghiệp Tóm tắt PDF
Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Thanh Quang, Nguyễn Xuân Dũ, Đào Minh Trung 37-44
Khảo sát xử lý nước ngầm bằng công nghệ Plasma lạnh Tóm tắt PDF
Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Đặng Huỳnh Giao, Nguyễn Văn Dũng 45-54
Phân lập và thử nghiệm khả năng xử lý nitrit trong nước rỉ rác của vi khuẩn Nitrobacter SP. Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Hùng, Huỳnh Thị Kim Trang 55-61
ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN SẢN PHẨM CÀ PHÊ ROBUSTA CHỒN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Kim Hảo, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thanh Bình 62-70
Nghiên cứu tỷ lệ phối trộn rơm rạ, bã mía để sản xuất giá thể và sử dụng giá thể trồng rau Tóm tắt PDF
Võ Hoàng Anh Thy, Phạm Thị Mỹ Trâm 71-78
Giải pháp tăng biên độ điện áp xoay chiều và ổn áp xoay chiều không sử dụng biến áp Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Sơn 79-84
Ứng dụng vi điều khiển thiết kế module tự động tưới cây Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tùng 85-93
Lắp dựng, vận hành và tháo dỡ mô hình cần trục tháp Tóm tắt PDF
Ngô Bảo 94-100
Quan hệ giữa Việt Nam và Lào trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (1992-2016) Tóm tắt PDF
Ngô Minh Oanh, Nguyễn Thị Tú Trinh 101-107
Một số vấn đề về đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực ở An Giang trong những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hồng Nhung 108-115


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433