S. 35 (2017)

Mục lục

Bài viết

Khảo sát ảnh hưởng của pH đến khả năng xử lý TDS và độ mặn của nước biển giả định bằng màng lọc UF và RO Tóm tắt PDF
Trần Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thanh Quang, Nguyễn Xuân Dũ, Đào Minh Trung 3-7
Xử lý chất ô nhiễm hữu cơ nguồn gốc phenol trong nước thải bằng quá trình oxi hóa tiên tiến dưới tác dụng của phức xúc Tóm tắt PDF
Lê Thị Hồng Thúy, Quảng Thị Cẩm Quyên, Lê Thị Đào 8-15
Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt của xí nghiệp xử lý nước thải Thủ Dầu Một bằng vi khuẩn Bacillus subtilis Tóm tắt PDF
Phạm Kim Liên, Nguyễn Bằng Phi 16-22
Đánh giá khả năng xử lý COD của nước rỉ rác bằng quá trình fenton kết hợp axit oxalic Tóm tắt PDF
Phạm Vũ Tân, Nguyễn Thị Khánh Tuyền 23-31
Khảo sát khối lượng chất thải nguy hại hộ gia đình phát sinh trên địa bàn thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương Tóm tắt PDF
Bùi Phạm Phương Thanh, Phạm La Cẩm Vân 32-38
Phân tích tương quan giữa giá trị NDVI với hàm lượng Chlorophyll-A để thành lập bản đồ phân bố lục bình trên các sông chảy qua tỉnh Bình Dương Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Khánh Tuyền 39-45
Khảo sát chất lượng nước ao nuôi cá tra công nghiệp phục vụ quản lý chất lượng ao nuôi Tóm tắt PDF
Lê Hoàng Nam, Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Võ Châu Ngân 46-54
Phân lập vi khuẩn cho hoạt tính Nattokinase cao và khảo sát ảnh hưởng một số yếu tố đối với quá trình lên men thu nhận Nattokinase Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Hoàng Tuyến, Lê Thị Bích Phượng, Lê Trần Nhật Anh, Nguyễn Thị Mỹ Trang 55-62
Nghiên cứu hiệu quả ủ phân compost từ cây đậu xanh và cỏ dại tại địa bàn xã Minh Tân huyện Dầu Tiếng Tóm tắt PDF
Lê Thị Minh Nguyệt, Phạm Thị Mỹ Trâm 63-72
Ảnh hưởng của tinh dầu chiết xuất từ cây cúc leo đến sự phát triển và tính ngán ăn của sâu khoang Tóm tắt PDF
Trần Thanh Hùng, Nguyễn Thanh Bình 73-79
Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sinh hoạt của một số loài thực vật Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Ngân, Phạm Thị Mỹ Trâm 80-87
Thiết kế và khảo sát mạch đo tổng trở sinh học hướng tới ứng dụng trong thực phẩm Tóm tắt PDF
Phan Văn Huấn, Nguyễn Xuân Hào, Đinh Thị Hải Thuận, Nguyễn Thị Thu Hiền 88-96
Hoạch định tiến trình chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng sang tiêu chuẩn VN ISO 9001: 2015 đối với các đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương Tóm tắt PDF
Hoàng Mạnh Dũng 97-106
Phân tích nhân tố tác động đến ý định khởi nghiệp của sinh viên tại các trường đại học ở tỉnh Bình Dương Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Ý Nhi, Huỳnh Ngọc Chương, Nguyễn Thị Thanh Mai, Võ Thị Linh Giang, Trần Tấn Thi 107-114


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433