S. 43 (2019)

Mục lục

Bài viết

XU HƯỚNG VÀ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHỌN LỰA NGHỀ CỦA THANH NIÊN NGOẠI THÀNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Trần Thị Thảo 3-14
KINH TẾ HỢP TÁC XÃ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (1986-2015) Tóm tắt PDF
Vũ Văn Thuận 15-23
LỰA CHỌN GIẢI PHÁP NGẮN HẠN PHÙ HỢP ĐỂ XÂY DỰNG VÀ QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2020-2025 Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thúy Nguyệt 24-31
NGHỀ THỔ CẨM TRONG ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI Ê ĐÊ Ở ĐẮK NÔNG Tóm tắt PDF
Huỳnh Ngọc Thu, Trần Thị Ngọc Lựu 32-41
TỘC HỌ VÀ NHỮNG BIẾN ĐỔI TRONG SINH HOẠT TỘC HỌ CỦA NGƯỜI CHĂM Ở NINH THUẬN VÀ BÌNH THUẬN Tóm tắt PDF
Lý Hoàng Nam 42-57
ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA TRONG ĐỊA DANH TỈNH KHÁNH HÒA Tóm tắt PDF
Huỳnh Lê Chi Hải 58-64
TƯƠNG TÁC THỂ LOẠI TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ TÂN DÂN TỬ NHÌN TỪ LÝ THUYẾT THI PHÁP CỦA BAKHTIN Tóm tắt PDF
Lê Thị Kim Út 65-77
HOA KỲ VỚI SỰ SỤP ĐỔ CHẾ ĐỘ NGÔ ĐÌNH DIỆM (11-1963) Tóm tắt PDF
Trần Nam Tiến 78-86
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CHÂN KHÔNG TRONG TRÍCH LY DỊCH MÀU TỪ LÁ ỔI ĐỂ NHUỘM VẢI Tóm tắt PDF
Lê Thúy Nhung, Đoàn Thị Minh Phương, Đào Thanh Khê 87-96
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT NẤM Alternaria sp. GÂY BỆNH ĐỐM NÂU TRÊN LÁ CÂY CHANH DÂY BẰNG CHẾ PHẨM Trichoderma atroviride T4 Tóm tắt PDF
Trần Thị Thanh Bình, Nguyễn Ngọc Ly, Trần Thị Ngọc Yến, Trần Ngọc Hùng 97-104
THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY NUNG CAO TẦN Tóm tắt PDF
Trần Thanh Trang, Phan Thanh Lễ, Lê Thành Tới, Hoàng Văn Du 105-113
NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG THIẾT BỊ GHI CHỈ SỐ ĐIỆN TỪ XA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLUETOOTH 4.0 Tóm tắt PDF
Phan Xuân Lễ, Trần Thanh Trang, Văn Hoàng Phương, Nguyễn Thị Thanh Trúc 114-120
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP HAI TIÊU CHUẨN ISO 14001 VÀ OHSAS 18001 TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH THẮNG (XƯỞNG 2) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Xuân Hạnh, Bùi Phạm Phương Thanh 121-129


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433