S. 42 (2019)

Mục lục

Bài viết

HIỆU QUẢ CỦA AO LẮNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC AO NUÔI CÁ TRA CÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN THANH BÌNH, TỈNH ĐỒNG THÁP Tóm tắt PDF
Lê Hoàng Nam, Nguyễn Võ Châu Ngân 3-12
KHẢO SÁT CÁC THÔNG SỐ VẬN HÀNH CỦA PHẢN ỨNG FENTON/ÔZON TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ Tóm tắt PDF
Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân 13-22
ỨNG DỤNG BIẾN TÍNH DIATOMIT BẰNG OXIT MANGAN HẤP PHỤ ION Pb2+ TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Yến Loan, Trần Thị Thu Huyền, Phạm Thị Thu Hà, Lê Thị Phơ 23-29
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ AAO KẾT HỢP VỚI KHỬ TRÙNG HÓA HỌC BẰNG OZON TRONG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH Tóm tắt PDF
Trịnh Gia Ái, Nguyễn Thanh Quang, Trịnh Diệp Phương Danh, Nguyễn Xuân Dũ 30-35
ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY LÊN SỰ HÌNH THÀNH QUẢ THỂ NẤM TUYẾT TRÙNG THẢO Tóm tắt PDF
Phạm Thị Diệu Thiện, Lê Thị Ngọc, Huỳnh Nhật Toàn, Lê Anh Duy, Nguyễn Thị Ngọc Nhi 36-42
KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH NUÔI TRỒNG VI KHUẨN LAM SPIRULINA PLATENSIS SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI HEO SAU BIOGAS THEO PHƯƠNG PHÁP THỦY CANH CẢI TIẾN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Liên 43-48
TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÁT THẢI CO2 TRONG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Xuân Hạnh, Nguyễn Thị Nhã Uyên, Phạm Thị Thùy Trang 49-56
NGHIÊN CỨU NHÂN CHỒI CÂY XẠ ĐEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN VITRO Tóm tắt PDF
Phạm Thị Mỹ Trâm, Lê Thị Bích Duyên, Đoàn Thị Thanh Giang, Ngô Kế Sương, Lê Thị Thủy Tiên 57-64
KHẢO SÁT TÍNH ĐẶC HIỆU CỦA MỘT SỐ CẶP MỒI ỨNG DỤNG TRONG BỘ KIT PHÁT HIỆN NHANH VI KHUẨN VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS TRÊN TÔM SÚ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PCR Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Minh Nguyệt, Trần Thị Tuyết Nga, Huỳnh Thị Hồng Phượng, Nguyễn Hữu Thanh 65-74
VI NHÂN GIỐNG CÂY ĐẢNG SÂM Tóm tắt PDF
Phạm Văn Thuần 75-80
SẢN XUẤT HỢP CHẤT THỨ CẤP BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY TẾ BÀO THỰC VẬT Tóm tắt PDF
Phạm Thị Mỹ Trâm, Ngô Kế Sương, Lê Thị Thủy Tiên 81-90
TÍNH GÓC TIẾN ĐỘNG CỦA VẬT TRÊN THẾ HẤP DẪN CẢI TIẾN BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI TÍCH Tóm tắt PDF
Phan Văn Huấn 91-96
NGHIÊN CỨU TẬN DỤNG CÙI TRÁI CHANH DÂY ĐỂ NUÔI CẤY VI SINH VẬT THU NHẬN CHẾ PHẨM PECTINASE Tóm tắt PDF
Nguyễn Uyên Mẫn, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, Nguyễn Thị Kim Yến, Lý Hoàng Giáp, Trần Ngọc Hùng 97-104
ẢNH HƯỞNG CỦA TINH DẦU VỎ QUẢ QUÝT ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SÂU KHOANG Tóm tắt PDF
Trần Thanh Hùng, Nguyễn Thị Mỹ Hảo, Phạm Thị Thùy Linh 105-110
THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÔ HÌNH ĐO VÀ KIỂM CHỨNG SỐ REYNOLDS Tóm tắt PDF
Trần Thị Vinh, Ngô Bảo 111-118


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433